Euro Eko 2014 – Hanover

Euro Eko 2014 – Hanover

Miloš je učestvovao i prezentovao svoje inovacije na Međunarodnoj konferenciji Euro Eko 2014 „Životna sredina, inženjering – ekonomski i pravni aspekti održivog življenja“, novembra 2014. u Hanoveru. Na konferenciji je učestvovalo oko 500 naučnika, profesora i brojnih stručnjaka širom sveta.

 

Evropska Akademija prirodnih nauka dodelila mu je Diplomu za redovnog člana Akademije i njihovo najveće priznanje Evropski Orden časti, za izuzetan doprinos u naučnim istraživanjima.

 

Evropsko naučno drušvo nagradilo ga je Diplomom i Medaljom „Alexander von Humboldt“, čuvenog nemačkog istraživača.