Energetika

  • SISTEM ZA DOBIJANJE KVALITETNIJEG GORIVA IZ NAFTNIH DERIVATA
  • TURBINE BEZ MEHANIČKIH POKRETNIH DELOVA
  • BRZO PUNJENJE BATERIJA I AKUMULATORA
  • INDUKCIONO GREJANJE (jednofazno, trofazno)
  • INDUKCIONO GREJANJE SA OBRTNIM MAGNETNIM POLJEM